ทพญ.กนกรัตน์-กังวานไกร

ทพญ.กนกรัตน์ กังวานไกร

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คุณวุฒิ

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
– วุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน สหราชอาณาจักร