ทพญ-ถิรนันท์-วงศ์สว่างธรรม

ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

คุณวุฒิ

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (เกียรตินิยม อันดับ 1)