เคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียม

วีเนียร์ หรือ เคลือบฟันเทียม

มีลักษณะเป็นชั้นบาง ๆ ของพอร์ซเลน หรือวัสดุคอมโพสิตที่ทำขึ้นเพื่อให้ปิดกับพื้นผิวด้านหน้าของฟัน ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสีของฟัน แก้ไขรูปร่างของฟัน แก้ไขการเรียงตัวของฟันได้เล็กน้อย รวมทั้งใช้แก้ไขกรณีฟันมีรูปร่างผิดปกติเพียงเล็กน้อย

วีเนียร์ยังเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟันบิ่น หรือฟันที่สึกกร่อน

ที่คลินิกทันตกรรมอโศกสเตชั่นเ รามีวีเนียร์ให้เลือก 2 แบบคือ พอร์ซเลน และคอมโพสิต วีเนียร์

คุณสามารถเข้ามาที่คลินิกของเราเพื่อขอคำแนะนำ และปรึกษากับทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมความสวยงามโดยตรง โดยทีมทันตแพทย์ของเรามีคุณภาพ และมีประสบการณ์สูงยินดีที่จะให้คำปรึกษาฟรี

ความแตกต่างพอร์ซเลน และคอมโพสิต วีเนียร์?

วัสดุพอร์ซเลน หรือเซรามิก มีคุณสมบัติที่สามารถเลียนแบบฟันธรรมชาติอย่างใกล้ชิดมากที่สุด จะทนสูงจากรอยขีดข่วน และมีความแข็งแรงสูง ลักษณะของผิวเซรามิกจะไม่มีรูพรุน และไม่ดูดซับน้ำ รวมทั้งไม่ดูดซับสีจากคราบจากกาแฟชา น้ำอัดลม หรือจากการสูบบุหรี่  รวมทั้งไม่ทำให้ระคายเคืองเนื้อเยื่อรอบข้าง ซึ่งการทำเซรามิกวีเนียร์ชนิดนี้ จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการทำประมาณ 2 ครั้ง

วัสดุคอมโพสิตเรซิน จะมีราคาถูกกว่าเซรามิก หรือพอร์ซเลน สามารถเลียนแบบสีของฟันธรรมชาติได้อย่างสวยงาม และมีข้อดีคือ กรณีที่มีการบิ่น หรือแตกในบางกรณี ก็ยังสามารถซ่อมแซมได้ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาววัสดุนี้จะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับเซรามิก ดูดซับน้ำซึ่งทำให้มีรูพรุน และอาจมีการเปลี่ยนสีได้ในอนาคต ทำให้ระยะเวลาการใช้งานจะสั้นกว่าเซรามิกวีเนียร์

นอกจากนี้ หากฟันมีสีเข้มเกินไป แนะนำให้ใช้พอร์ซเลน หรือเซรามิก มากกว่าวัสดุคอมโพสิต เนื่องจาก พอร์ซเลน หรือเซรามิกจะสามารถปกปิดสีฟันเดิมได้ดีมีความสวยงามมากกว่า


ประโยชน์ของการทำวีเนียร์ หรือเคลือบฟันเทียม

 • ปรับปรุงสีของฟัน
 • ปรับปรุงรูปร่างของฟันที่สึกไป แก้ไขรูปร่างฟันให้ยาวขึ้น
 • แก้ไขรูปร่างฟันกรณี ฟันเกิดอุบัติเหตุทำให้ฟันบิ่น หรือแตกหัก
 • ปรับแนวการเรียงตัวของฟันที่ไม่ตรง แนวไม่สม่ำเสมอ
 • ปรับรูปร่างฟัน กรณีฟันมีรูปร่างผิดปกติ
 • ใช้เพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟัน หรืออย่างน้อยทำให้ช่องว่างน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
 • คืนความมั่นใจในการยิ้ม

คำแนะนำเมื่อทำวีเนียร์เสร็จเรียบร้อย

 • เนื่องจากเนียร์เป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายเปลือกบาง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหลุดออกมาเมื่อผู้ป่วยใช้ฟันหน้ากัดของแข็งโดยไม่ทันระวัง โดยเฉพาะอาหาร หรือวัตถุที่มีลักษณะเปราะ หรือแข็ง
 • อาจต้องใช้เวลาสำหรับผู้ป่วยที่จะคุ้นเคยเช่นการจัดแนวฟันใหม่และรูปร่างใหม่
 • นิสัยบางอย่างที่ผู้ป่วยอาจคุ้นเคยในการทำเช่นกัดเล็บ ใช้ฟันเปิดขวด หรือนิสัยที่ชอบใช้ฟันกัดของแข็งเป็นประจำ จะต้องหลีกเลี่ยง
 • ควรดูแลสุขภาพช่องปาก และดูแลรักษาความสะอาดวีเนียร์ตามวิธีที่คุณหมอแนะนำอย่างเคร่งครัด
 • ควรนัดเพื่อตรวจสุขภาพฟัน และวีเนียร์ทุก 6 เดือน

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง เคลือบฟันเทียม

โปรโมชั่นเคลือบฟันเทียม

คนไข้ของเรา