ทพญ.ภัทรา-เจียมวิเศษสุข

ทพญ.ภัทรา เจียมวิเศษสุข

ทันตแพทย์ทั่วไป

คุณวุฒิ

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล