ทพญ.ปุญญิศา-แซ่ลิ่ม

Dr.Punyisa Saelim

General Dentist